KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FSTM-NORFAIZURYANA BINTI ZAINAL ABIDIN

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TBMM1013 MAKMAL [MK 8] <BE02 3B>
 

 
 

TDMM2053 TUTORIAL [BS 3322-17] <MS36 3B>
 

 
 

 
 

Tuesday
 

TBMM1013 MAKMAL [MK 8] <BE02 3C>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TDMM2053 : KULIAH : KULIAH [Room 29] <MS36 3A>
TDMM2053 : KULIAH : KULIAH [Room 29] <MS36 3B>
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

TBMM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A)-88] <BC02 4A>
TBMM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A)-88] <BC02 5A>
TBMM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A)-88] <BE01 3A>
TBMM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A)-88] <BE01 3B>
TBMM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A)-88] <BE02 2TA>
TBMM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A)-88] <BE02 3A>
TBMM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A)-88] <BE02 3B>
TBMM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A)-88] <BE02 3C>
TBMM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A)-88] <BE02 3D>
TBMM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A)-88] <BI03 1A>
TBMM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A)-88] <BI03 1B>
TBMM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A)-88] <BI06 1A>
TBMM1013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A)-88] <BT01 1A>
 

 
 

TBMM1013 MAKMAL [MK 8] <BI06 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

TBMM1013 MAKMAL [Room 50] <BE02 3A>
 

 
 

 
 

TDMM2053 TUTORIAL [BS 3325-12] <MS36 3A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

PROJECT SUPERVISION [ PROJECT SUPERVISION]
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: