KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FSU-ABDUL HAKIM BIN BAHARUDIN@ISMAIL

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

SBSM2103 TUTORIAL [Room 31] <BS02 3A>
 

 
 

 
 

SDSY1162 TUTORIAL [Room 11] <MS32 5A>
 

 
 

 
 

 
 

SDSY3103 TUTORIAL [BS 4205-10] <IS18 5B>
 

SDSY3103 TUTORIAL [BS 4205-10] <IS18 5A>
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

SBSM2103 KULIAH [BS 4202-11] <BS02 3A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SDSY3103 TUTORIAL [BT 1117-12] <IS18 5D>
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SDSY1162 TUTORIAL [BS 3320-12] <MS32 5B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SDSY3103 TUTORIAL [Room 25] <IS12 5B>
 

SDSY1162 : KULIAH : KULIAH [Room 25] <MS32 5A>
SDSY1162 : KULIAH : KULIAH [Room 25] <MS32 5B>
SDSY1162 : KULIAH : KULIAH [Room 25] <MS32 6A>
 

Friday
 

 
 

SDSY3103 TUTORIAL [Room 16] <IS12 5A>
 

SDSY1162 TUTORIAL [Room 16] <MS32 6A>
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

SDSY3103 TUTORIAL [BS 5107-30] <IS18 5C>
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: