KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FSU-AZIZAH BINTI MOHD RAPINI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

SDUU3093 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-110] <IS18 5A>
SDUU3093 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-110] <IS18 5B>
SDUU3093 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-110] <IS18 5C>
SDUU3093 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (FPPI)-110] <IS18 5D>
 

 
 

SBSU4143 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PKK-180] <BI01 8A>
SBSU4143 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PKK-180] <BI01 8B>
SBSU4143 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PKK-180] <BI01 8LC>
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

SBSU4143 TUTORIAL [MOOT COURT-50] <BI01 8A>
 

SBSU4143 TUTORIAL [MOOT COURT-50] <BI01 8B>
 

 
 

SBSU4143 TUTORIAL [MOOT COURT-50] <BI01 8LC>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI@PUSAT [MESYUARAT3]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

SDUU3093 TUTORIAL [MOOT COURT-50] <IS18 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

KULIAH PASCA TESIS [ PASCA KK]
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: