KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FPM-DR. NORFAIZAH BINTI OTHMAN - DR. NORFAIZAH BINTI OTHMAN

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

MDEC2093 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2224-6] <MS32 5B>
MDEC2093 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2224-6] <MS32 7A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

MBPM1043 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2133-8] <BB04 1A>
MBPM1043 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2133-8] <BB04 1XDA>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI@PUSAT [MESYUARAT3]
 

 
 

MDEC2093 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2130-4] <MS32 5A>
MDEC2093 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2130-4] <MS34 4A>
 

 
 

 
 

Thursday
 

MBPM1043 : KULIAH : KULIAH [BS 1116-15] <BB04 1A>
MBPM1043 : KULIAH : KULIAH [BS 1116-15] <BB04 1XDA>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: