KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FSU-MOHD NASIR BIN ALI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SDSY2043 : KULIAH : KULIAH [Room 3] <IS12 3A>
SDSY2043 : KULIAH : KULIAH [Room 3] <IS12 3B>
SDSY2043 : KULIAH : KULIAH [Room 3] <IS12 3C>
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

SBSM3543 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 5] <BS02 5A>
SBSM3543 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 5] <BS02 6LA>
 

 
 

 
 

SBSM1343 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 4] <BB05 2XDA>
SBSM1343 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 4] <BB05 3XDA>
 

 
 

 
 

SDSY2043 TUTORIAL [Room 18] <IS12 3A>
 

 
 

 
 

Wednesday
 

SBSM1343 : KULIAH : KULIAH [BS 4201-9] <BB05 2XDA>
SBSM1343 : KULIAH : KULIAH [BS 4201-9] <BB05 3A>
SBSM1343 : KULIAH : KULIAH [BS 4201-9] <BB05 3XDA>
 

 
 

 
 

SDSY2043 TUTORIAL [Room 19] <IS12 3B>
 

 
 

 
 

 
 

SDSY1122 TUTORIAL [Room 30] <MS32 5B>
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

SDSY1122 : KULIAH : KULIAH [Room 29] <MS32 5A>
SDSY1122 : KULIAH : KULIAH [Room 29] <MS32 5B>
 

SDSY1122 TUTORIAL [Room 29] <MS32 5A>
 

 
 

SDSY2043 TUTORIAL [Room 26] <IS12 3C>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

SBSM3543 : KULIAH : KULIAH [Room 54] <BS02 5A>
SBSM3543 : KULIAH : KULIAH [Room 54] <BS02 6LA>
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

SBSM1343 TUTORIAL [Room 28] <BB05 3A>
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: