KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FSU-NORAZLA BINTI ABDUL WAHAB

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MBBC3043 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 3] <BB01 4A>
MBBC3043 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 3] <BB01 5A>
MBBC3043 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 3] <BB01 6A>
 

SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 3] <BI01 5A>
SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 3] <BI01 5B>
SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 3] <BI01 5LC>
SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 3] <BI01 6A>
SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 3] <BI01 6B>
SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 3] <BI01 6LC>
SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 3] <BI01 6LD>
 

Tuesday
 

MBBC2093 : KULIAH : KULIAH [Room 45] <BB04 3XDA>
MBBC2093 : KULIAH : KULIAH [Room 45] <BB04 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MBBC3283 TUTORIAL [Room 3] <BB08 5A>
 

 
 

 
 

Wednesday
 

SBSU3913 : KULIAH : KULIAH [Room 22] <BI01 5A>
SBSU3913 : KULIAH : KULIAH [Room 22] <BI01 5B>
SBSU3913 : KULIAH : KULIAH [Room 22] <BI01 5LC>
SBSU3913 : KULIAH : KULIAH [Room 22] <BI01 6A>
SBSU3913 : KULIAH : KULIAH [Room 22] <BI01 6B>
SBSU3913 : KULIAH : KULIAH [Room 22] <BI01 6LC>
SBSU3913 : KULIAH : KULIAH [Room 22] <BI01 6LD>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MBBC3283 TUTORIAL [Room 11] <BB08 5B>
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MBBC2093 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 11] <BB04 3XDA>
MBBC2093 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 11] <BB04 4A>
 

 
 

MBBC3043 : KULIAH : KULIAH [BS 5208-25] <BB01 4A>
MBBC3043 : KULIAH : KULIAH [BS 5208-25] <BB01 5A>
MBBC3043 : KULIAH : KULIAH [BS 5208-25] <BB01 6A>
MBBC3043 : KULIAH : KULIAH [BS 5208-25] <BB03 3XDA>
MBBC3043 : KULIAH : KULIAH [BS 5208-25] <BB03 4A>
MBBC3043 : KULIAH : KULIAH [BS 5208-25] <BB03 4XDA>
MBBC3043 : KULIAH : KULIAH [BS 5208-25] <BB03 5A>
 

Friday
 

 
 

 
 

MBBC3043 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 17] <BB03 3XDA>
MBBC3043 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 17] <BB03 4A>
MBBC3043 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 17] <BB03 4XDA>
MBBC3043 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 17] <BB03 5A>
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 17] <BI01 5A>
SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 17] <BI01 5B>
SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 17] <BI01 5LC>
SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 17] <BI01 6A>
SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 17] <BI01 6B>
SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 17] <BI01 6LC>
SBSU3913 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 17] <BI01 6LD>
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: