KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FSU-ZANARIAH BINTI DIMON

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

SDUU3073 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (5A)-43] <IS18 5A>
SDUU3073 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (5A)-43] <IS18 5B>
SDUU3073 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (5A)-43] <IS18 5C>
SDUU3073 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (5A)-43] <IS18 5D>
 

 
 

SBSU2023 : KULIAH : KULIAH [Room 23] <BI01 3A>
SBSU2023 : KULIAH : KULIAH [Room 23] <BI01 3B>
SBSU2023 : KULIAH : KULIAH [Room 23] <BS02 2A>
SBSU2023 : KULIAH : KULIAH [Room 23] <BS02 4A>
SBSU2023 : KULIAH : KULIAH [Room 23] <BS02 4LA>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

SBSU2023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4202-11] <BS02 2A>
SBSU2023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4202-11] <BS02 4A>
SBSU2023 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4202-11] <BS02 4LA>
 

SDUU3073 TUTORIAL [BS 4202-11] <IS18 5A>
 

 
 

SDUU3073 TUTORIAL [BS 4202-11] <IS18 5B>
 

SDUU3073 TUTORIAL [BS 4202-11] <IS18 5C>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

SBSU2023 TUTORIAL [BS 4201-9] <BI01 3A>
 

SBSU2023 TUTORIAL [BS 4201-9] <BI01 3B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

SDUU3073 TUTORIAL [BS 5108-25] <IS18 5D>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: