KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

PPT-HASROL BIN BASIR

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 28] <CS41 3A>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 28] <MS31 3A>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 28] <MS32 3A>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 28] <MS32 3B>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 28] <MS33 3A>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 28] <MS33 3B>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 28] <MS34 3A>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 28] <MS34 3B>
 

 
 

PBFM1033 TUTORIAL [BT 1327-9] <BE02 2A>
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327-9] <IS11 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327-9] <IS13 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327-9] <IS14 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327-9] <IS14 1B>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327-9] <IS14 1C>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327-9] <IS15 1A>
 

 
 

 
 

 
 

PBFI1033 KULIAH & TUTORIAL [Room 30] <BE01 2A>
 

Wednesday
 

NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327-9] <CS41 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327-9] <MS31 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327-9] <MS32 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327-9] <MS32 1B>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327-9] <MS33 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327-9] <MS33 1B>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327-9] <MS34 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327-9] <MS34 1B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PBFM1033 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN TEATER-65] <BE02 2A>
PBFM1033 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN TEATER-65] <BE02 2B>
PBFM1033 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN TEATER-65] <BE02 2C>
 

 
 

 
 

PBFM1033 TUTORIAL [BT 1327-9] <BE02 2C>
 

Thursday
 

 
 

 
 

PBFM1033 TUTORIAL [BT 1327-9] <BE02 2B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NBWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1328-8] <BB04 1A>
NBWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1328-8] <BB04 1XDA>
 

Friday
 

NBWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327-9] <BC02 1A>
NBWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327-9] <BC02 3A>
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: