KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

PPT-ROSMAWAR BINTI MOHAMED

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 7] <IS11 3A>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 7] <IS13 3A>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 7] <IS14 3A>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 7] <IS14 3B>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 7] <IS14 3C>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 7] <IS15 3A>
 

 
 

NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 38] <ES52 3A>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 38] <IS12 3A>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 38] <IS12 3B>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 38] <IS12 3C>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 38] <IS18 3A>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 38] <IS18 3B>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 38] <IS18 3C>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

NBWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2230-6] <BI04 1A>
NBWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2230-6] <BI04 1B>
 

 
 

NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3317-10] <IS16 3A>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3317-10] <IS16 3B>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3317-10] <IS16 3C>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3317-10] <IS16 3D>
 

 
 

NBWU2082 TUTORIAL [Room 31] <BI05 3A>
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA-150] <ES53 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA-150] <ES53 1B>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA-150] <ES53 1C>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA-150] <ES53 1D>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA-150] <IS12 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA-150] <IS12 1B>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA-150] <IS12 1C>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA-150] <IS12 1D>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA-150] <IS18 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA-150] <IS18 1B>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA-150] <IS18 1C>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA-150] <IS18 1D>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

NBWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 27] <BI01 3A>
NBWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 27] <BS02 4LA>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NBWU1032 TUTORIAL [BT 1119-9] <BE02 1B>
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3318-12] <MS36 1A>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3318-12] <MS36 1B>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3318-12] <MS36 1C>
NDWU1012 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3318-12] <MS39 1A>
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

BLOK MASA KOKURIKULUM [ KOKURIKULUM]
 

 
 

Saturday
 

NBWU2082 TUTORIAL [BT 1119-9] <BS02*2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: