KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FPM-MOHAMMED RIZKI BIN MOI - MOHAMMED RIZKI BIN MOI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

MBEF3133 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2129-4] <BB01 6A>
MBEF3133 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2129-4] <BB03 11A>
MBEF3133 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2129-4] <BB03 5A>
MBEF3133 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2129-4] <BB03 6A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI@PUSAT [MESYUARAT3]
 

 
 

MDEC3123 : KULIAH : KULIAH [Room 17] <MS32 4A>
MDEC3123 : KULIAH : KULIAH [Room 17] <MS32 6A>
MDEC3123 : KULIAH : KULIAH [Room 17] <MS34 5A>
MDEC3123 : KULIAH : KULIAH [Room 17] <MS34 5B>
MDEC3123 : KULIAH : KULIAH [Room 17] <MS34 5C>
 

 
 

 
 

Thursday
 

MESY. JPM [MESYUARAT2]
 

 
 

MBEF3133 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2133-8] <BB05 5XDA>
MBEF3133 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2133-8] <BB05 6XDA>
MBEF3133 : KULIAH & TUTORIAL : KULIAH & TUTORIAL [BT 2133-8] <BB05 7A>
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

BLOK MASA KOKURIKULUM [ KOKURIKULUM]
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: