KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FPM-MOHD DALY BIN DAUD - MOHD DALY BIN DAUD

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

MBKP1043 KULIAH [BT 2220-10] <BC02 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

MBKP3153 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 53] <BC02 4A>
MBKP3153 : TUTORIAL : TUTORIAL [Room 53] <BC02 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

MBKP1043 TUTORIAL [BT 2235-6] <BC02 2A>
 

 
 

 
 

 
 

MDKM2053 KULIAH & TUTORIAL [BT 2234-6] <CS41 3A>
 

 
 

 
 

Thursday
 

MBKP3153 : KULIAH : KULIAH [BT 2130-4] <BC02 4A>
MBKP3153 : KULIAH : KULIAH [BT 2130-4] <BC02 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MBKP2093 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2122-6] <BC02 3A>
MBKP2093 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2122-6] <->
MBKP2093 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2122-6] <BC02 4A>
MBKP2093 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2122-6] <->
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

MBKP2093 : KULIAH : KULIAH [BT 2226-6] <BC02 3A>
MBKP2093 : KULIAH : KULIAH [BT 2226-6] <BC02 4A>
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: