KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FPM-ZAINAB BINTI AMAN

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

MBAC4163 : KULIAH : KULIAH [Room 5] <BB04 7A>
MBAC4163 : KULIAH : KULIAH [Room 5] <BB04 7B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MBAC4163 TUTORIAL [MK 8] <BB04 7B>
 

 
 

KULIAH PASCA KERJA KURSUS [ PASCA KK]
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MDPM1043 : KULIAH : KULIAH [ BANKUASI-38] <MS32 5A>
MDPM1043 : KULIAH : KULIAH [ BANKUASI-38] <MS32 5B>
MDPM1043 : KULIAH : KULIAH [ BANKUASI-38] <MS33 5A>
MDPM1043 : KULIAH : KULIAH [ BANKUASI-38] <MS34 1A>
 

 
 

 
 

 
 

MDPM1043 : KULIAH : KULIAH [BT 2220-10] <MS32 2A>
MDPM1043 : KULIAH : KULIAH [BT 2220-10] <MS33 1B>
 

Thursday
 

MDPM1043 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2223-8] <MS32 2A>
MDPM1043 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2223-8] <MS33 1B>
 

MBAC4163 TUTORIAL [BS 2223-8] <BB04 7A>
 

 
 

 
 

 
 

MDPM1043 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DK YUSOF SAHABUDDIN (2B)-103] <MS32 5A>
MDPM1043 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DK YUSOF SAHABUDDIN (2B)-103] <MS32 5B>
MDPM1043 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DK YUSOF SAHABUDDIN (2B)-103] <MS33 5A>
MDPM1043 : TUTORIAL : TUTORIAL [ DK YUSOF SAHABUDDIN (2B)-103] <MS34 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

MBAC3103 KULIAH & TUTORIAL [Room 58] <BB04 6A>
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: