KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FPM-ZAIRIL AZMIR BIN ZAIYADI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

MDLS1043 TUTORIAL [Room 18] <LS43 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MDPM3083 KULIAH [BT 1212-9] <MS32 3A>
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

MDLS2143 KULIAH [Room 31] <LS43 4A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MDLS1043 KULIAH [Room 35] <LS43 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MDLS2143 TUTORIAL [BS 2216-11] <LS43 4A>
 

MDLS1053 TUTORIAL [BS 2216-11] <LS43 2A>
 

MDPM3083 TUTORIAL [BS 2223-8] <MS32 3A>
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

MDLS1053 KULIAH [BT 2226-6] <LS43 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

BLOK MASA KOKURIKULUM [ KOKURIKULUM]
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: