KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

FP-NOOR SHAMSHINAR BINTI ZAKARIA

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

PBFI1013⁄PBFM1013 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA-150] <BE01 1A>
PBFI1013⁄PBFM1013 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA-150] <BE02 1A>
PBFI1013⁄PBFM1013 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA-150] <BE02 1B>
PBFI1013⁄PBFM1013 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA-150] <BE02 1C>
PBFI1013⁄PBFM1013 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA-150] <BE02 1D>
 

 
 

PDFP2043 TUTORIAL [BS 1116-15] <ES52 3A>
 

 
 

 
 

 
 

PDFP2043 TUTORIAL [BT 1220-12] <ES53 3B>
 

 
 

PBFI1013⁄PBFM1013 TUTORIAL [BS 1116-15] <BE02 1D>
 

 
 

Wednesday
 

 
 

PDPI3133 TUTORIAL [BT 1222-9] <ES53 5C>
 

 
 

PDFP2043 : KULIAH : KULIAH [Room 26] <ES52 3A>
PDFP2043 : KULIAH : KULIAH [Room 26] <ES53 3A>
PDFP2043 : KULIAH : KULIAH [Room 26] <ES53 3B>
 

 
 

PDPI1022 KULIAH [Room 16] <ES53 4A>
 

 
 

PBFI1013⁄PBFM1013 TUTORIAL [ AUDITORIUM DR. ZAINUDDIN JAFFAR (PTD)-120] <BE02 1C>
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

PDPI3133 TUTORIAL [Room 24] <ES53 5D>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PDPI1022 TUTORIAL [BT 1218-12] <ES53 4A>
 

PDFP2043 TUTORIAL [BT 1218-12] <ES53 3A>
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: