KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

MK 2

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

TBSE3073 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SHAKIRAH BINTI MOHD SOFI) <BT01 3XDA>
TBSE3073 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SHAKIRAH BINTI MOHD SOFI) <BT01 5A>
TBSE3073 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SHAKIRAH BINTI MOHD SOFI) <BT01 5XDA>
TBSE3073 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SHAKIRAH BINTI MOHD SOFI) <BT01 6XDA>
 

 
 

TBTM1023 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SITI NOOR BINTI AHMAD) <BT01 2A>
TBTM1023 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SITI NOOR BINTI AHMAD) <BT01 4A>
TBTM1023 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SITI NOOR BINTI AHMAD) <BT01 5B>
TBTM1023 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SITI NOOR BINTI AHMAD) <BT02 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TDCS1013 MAKMAL (FSTM-FARHANA BINTI ABDULLAH ASUHAIMI) <MS39 1A>
 

Tuesday
 

TBTM2053 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-KHIRULNIZAM BIN ABD RAHMAN) <BT01 4XDA>
TBTM2053 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-KHIRULNIZAM BIN ABD RAHMAN) <BT01 5XDA>
TBTM2053 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-KHIRULNIZAM BIN ABD RAHMAN) <BT01 6A>
TBTM2053 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-KHIRULNIZAM BIN ABD RAHMAN) <BT02 6A>
 

TDCS2033 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-DR. SYARBAINI BIN AHMAD) <MS39 4A>
TDCS2033 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-DR. SYARBAINI BIN AHMAD) <MS39 5B>
 

TBTM1023 MAKMAL (FSTM-SITI NOOR BINTI AHMAD) <BB01 4A>
 

TDCS2063 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-FARHANA BINTI ABDULLAH ASUHAIMI) <MS39 3A>
TDCS2063 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-FARHANA BINTI ABDULLAH ASUHAIMI) <MS39 4A>
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

TDTM2023 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SHAKIRAH BINTI MOHD SOFI) <MS36 4A>
TDTM2023 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SHAKIRAH BINTI MOHD SOFI) <MS36 6RA>
TDTM2023 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SHAKIRAH BINTI MOHD SOFI) <MS36 7RA>
 

 
 

TDCS3093 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SHAKIRAH BINTI MOHD SOFI) <MS39 4A>
TDCS3093 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SHAKIRAH BINTI MOHD SOFI) <MS39 5A>
TDCS3093 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SHAKIRAH BINTI MOHD SOFI) <MS39 5B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

TDCS1023 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SHAKIRAH BINTI MOHD SOFI) <MS39 3B>
TDCS1023 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SHAKIRAH BINTI MOHD SOFI) <MS39 5B>
 

 
 

TBTM2053 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-KHIRULNIZAM BIN ABD RAHMAN) <BB01 4A>
TBTM2053 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-KHIRULNIZAM BIN ABD RAHMAN) <BB01 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

TBTM1023 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SITI NOOR BINTI AHMAD) <BB01 3A>
TBTM1023 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SITI NOOR BINTI AHMAD) <BB01 5A>
TBTM1023 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SITI NOOR BINTI AHMAD) <BB01 6A>
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: