KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

MK 5

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

TBMM2053 MAKMAL (FSTM-DR. ROSLINDA BINTI RAMLI) <BE02 5C>
 

TBMM1033 MAKMAL (FSTM-AHMAD SYUKRI BIN ADNAN) <BE01 3B>
 

 
 

 
 

TBMM1033 (FSTM-NUR MUIZZ BIN MOHAMED SALLEH) <BE02 3A>
 

 
 

TBMM3113 MAKMAL (FSTM-SHAFINAZ BINTI MOHAMMAD NIYAZ KHAN) <BE02 5A>
 

Tuesday
 

TBMM1044 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SHAFINAZ BINTI MOHAMMAD NIYAZ KHAN) <BT01 1XDA>
TBMM1044 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SHAFINAZ BINTI MOHAMMAD NIYAZ KHAN) <BT01 2A>
 

TBMM1033 MAKMAL (FSTM-SITI AZREHAN BINTI AZIZ) <BE02 3D>
 

TBMM2053 MAKMAL (FSTM-SAZANAH MD ALI) <BI03 3A>
 

TDMM3014 MAKMAL (FSTM-KHAIRUL MUSTAKIM BIN MUSTAPA KAMAL) <MS36 5A>
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

TDMM2043 MAKMAL (FSTM-SHAFINAZ BINTI MOHAMMAD NIYAZ KHAN) <MS36 3B>
 

 
 

TBMM3113 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SHAFINAZ BINTI MOHAMMAD NIYAZ KHAN) <BC02 3A>
TBMM3113 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SHAFINAZ BINTI MOHAMMAD NIYAZ KHAN) <BT01 5A>
TBMM3113 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SHAFINAZ BINTI MOHAMMAD NIYAZ KHAN) <BT01 5B>
TBMM3113 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-SHAFINAZ BINTI MOHAMMAD NIYAZ KHAN) <BT01 7XDA>
 

TBMM2043 MAKMAL (FSTM-KHAIRUL MUSTAKIM BIN MUSTAPA KAMAL) <BT01 3A>
 

TBMM2053 MAKMAL (FSTM-SAZANAH MD ALI) <BI03 3B>
 

 
 

 
 

Thursday
 

TBMM2083 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-DR. ROSLINDA BINTI RAMLI) <BI03 4A>
TBMM2083 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-DR. ROSLINDA BINTI RAMLI) <BI06 4A>
TBMM2083 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-DR. ROSLINDA BINTI RAMLI) <BT01 4A>
 

TBMM3403 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-NUR MUIZZ BIN MOHAMED SALLEH) <BT01 3XDA>
TBMM3403 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-NUR MUIZZ BIN MOHAMED SALLEH) <BT01 4XDA>
TBMM3403 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-NUR MUIZZ BIN MOHAMED SALLEH) <BT01 5A>
TBMM3403 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-NUR MUIZZ BIN MOHAMED SALLEH) <BT01 5B>
TBMM3403 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-NUR MUIZZ BIN MOHAMED SALLEH) <BT01 5XDA>
TBMM3403 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-NUR MUIZZ BIN MOHAMED SALLEH) <BT01 7XDA>
 

TBMM1033 MAKMAL (FSTM-SITI AZREHAN BINTI AZIZ) <BE02 3B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

TBMM1033 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-AHMAD SYUKRI BIN ADNAN) <BE01 3A>
TBMM1033 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-AHMAD SYUKRI BIN ADNAN) <BT01 3A>
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

TDMM1033 MAKMAL (FSTM-DR. NOOR AZLI BIN MOHAMED MASROP) <MS36 2A>
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: