KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

Room 38

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

MDPM2023 KULIAH (FPM-NORAZNIDA BINTI HUSIN) <MS31 3A>
 

 
 

NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-ROSMAWAR BINTI MOHAMED) <ES52 3A>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-ROSMAWAR BINTI MOHAMED) <IS12 3A>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-ROSMAWAR BINTI MOHAMED) <IS12 3B>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-ROSMAWAR BINTI MOHAMED) <IS12 3C>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-ROSMAWAR BINTI MOHAMED) <IS18 3A>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-ROSMAWAR BINTI MOHAMED) <IS18 3B>
NDWU2082 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-ROSMAWAR BINTI MOHAMED) <IS18 3C>
 

 
 

NDWU2132 : KULIAH : KULIAH (PPT-ABD GANING BIN LAENGKANG) <IS18 2A>
NDWU2132 : KULIAH : KULIAH (PPT-ABD GANING BIN LAENGKANG) <MS39 3B>
NDWU2132 : KULIAH : KULIAH (PPT-ABD GANING BIN LAENGKANG) <MS39 7B>
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

MDPM2073 : KULIAH : KULIAH (FPM-EFFENDI BIN ABDULLAH) <MS32 5A>
MDPM2073 : KULIAH : KULIAH (FPM-EFFENDI BIN ABDULLAH) <MS32 5B>
 

SBSM3413 TUTORIAL (FSU-DR. FAKHRI BIN SUNGIT) <BB08 5A>
 

 
 

 
 

 
 

MPU2412 KULIAH & TUTORIAL (PPT-ABD GANING BIN LAENGKANG) <IS12 5B>
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

IBAS3113 TUTORIAL (FPPI-HUSNI BIN ABDULLAH) <BC01 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBUM1022 TUTORIAL (FPPI-DR. NAZNEEN BINTI ISMAIL) <BI03 2A>
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

IBDP2023 KULIAH (FPPI-DR. NOOR HAFIZAH BINTI MOHD HARIDI) <BI05 3A>
 

IBAS1052 TUTORIAL (FPPI-DR. YAAKOB BIN HASAN) <BC01 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

NDWU2102 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI) <IS12 3A>
NDWU2102 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI) <IS12 3B>
NDWU2102 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI) <IS12 3C>
NDWU2102 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI) <IS18 3A>
NDWU2102 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI) <IS18 3B>
NDWU2102 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI) <IS18 3C>
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: