KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

Room 53

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

PBFI3073 TUTORIAL (FP-REKKEMAN BIN KUSUT) <BE01 5A>
 

NBWU1072 : KULIAH : KULIAH (PPT-MUHAMAD ADHAM BIN HAMBALI) <BB01 2A>
NBWU1072 : KULIAH : KULIAH (PPT-MUHAMAD ADHAM BIN HAMBALI) <BB01 6A>
NBWU1072 : KULIAH : KULIAH (PPT-MUHAMAD ADHAM BIN HAMBALI) <BE01 2A>
NBWU1072 : KULIAH : KULIAH (PPT-MUHAMAD ADHAM BIN HAMBALI) <BE02 2C>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

MBKP3153 : TUTORIAL : TUTORIAL (FPM-MOHD DALY BIN DAUD) <BC02 4A>
MBKP3153 : TUTORIAL : TUTORIAL (FPM-MOHD DALY BIN DAUD) <BC02 5A>
 

IBAI1042 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI) <BC01 2A>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI) <BC03 2A>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI) <BI01 2A>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI) <BI01 8LC>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI) <BI02 2A>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI) <BI03 2A>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI) <BI04 2A>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI) <BI05 2A>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI) <BI06 2A>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI) <BS02 2A>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH (FPPI-DR. FARHAH ZAIDAR BINTI MOHAMED RAMLI) <BS02 8LA>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

NBWU1042 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-PUZIAH BINTI ABD WAHAB) <BC01 2A>
NBWU1042 : TUTORIAL : TUTORIAL (PPT-PUZIAH BINTI ABD WAHAB) <BI05 2A>
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: