KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I-2020/2021 - SIANG
VERSI 4.0
 

Room 55

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IBAS3223 TUTORIAL (FPPI-DR. KHAIRATUL AKMAR BIN AB. LATIF) <BC01 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

SBSL3012 KULIAH (FSU-NORUL HUDA BINTI BAKAR) <BI01 6A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

SBSU2033 : KULIAH : KULIAH (FSU-NURHAYATI BINTI ABDUL GHANI) <BI01 4A>
SBSU2033 : KULIAH : KULIAH (FSU-NURHAYATI BINTI ABDUL GHANI) <BI01 4LB>
SBSU2033 : KULIAH : KULIAH (FSU-NURHAYATI BINTI ABDUL GHANI) <BI01 4LC>
 

SBSU2033 TUTORIAL (FSU-NURHAYATI BINTI ABDUL GHANI) <BI01 4LB>
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: