KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - MALAM
VERSI 3.0
 

TBMM3113 - AUDIO AND VIDEO TECHNOLOGY

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

TBMM3113 MAKMAL (FSTM-MUSAB KHALILI BIN ROSLI) [ MK 4 (30)]
 

 
 

Friday
 

TBMM3113 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 1 (30)] (FSTM-MUSAB KHALILI BIN ROSLI)
TBMM3113 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 1 (30)] (FSTM-MUSAB KHALILI BIN ROSLI)
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: