KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - MALAM
VERSI 3.0
 

Saturday

Room 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)
 

 
 

 
 

 
 

AUDITORIUM DR. ZAINUDIN JAFFAR (PTD) (400)
 

 
 

 
 

 
 

AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (320)
 

 
 

 
 

 
 

BANKUASI (200)
 

 
 

 
 

 
 

BS 5101+BS 5106+BT 5103 (120)
 

 
 

 
 

 
 

BS 5102+BS 5105+BT 5104 (120)
 

 
 

 
 

 
 

BS 5201+BS 5202+BS 520 (120)
 

 
 

 
 

 
 

BS 5204+BS 5205+BS 5206 (120)
 

 
 

 
 

 
 

DEWAN TEATER (198)
 

 
 

 
 

 
 

DK GHAZALI ABDULLAH (2A) (281)
 

 
 

 
 

 
 

DK HASSAN OMAR (5A) (121)
 

 
 

 
 

 
 

DK ISHAK BAHAROM (4A) (127)
 

 
 

 
 

 
 

DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)
 

 
 

 
 

 
 

DK YUSOF SAHABUDDIN (2B) (281)
 

 
 

 
 

 
 

MOOT COURT (50)
 

 
 

 
 

 
 

MK 1 (30)
 

 
 

 
 

 
 

MK 2 (30)
 

 
 

 
 

 
 

MK 3 (30)
 

 
 

 
 

 
 

MK 4 (30)
 

 
 

 
 

 
 

MK 5 (30)
 

 
 

 
 

 
 

MK 6 (30)
 

 
 

 
 

 
 

MK 8 (30)
 

 
 

 
 

 
 

MK 9 (30)
 

 
 

 
 

 
 

MAKMAL BAHASA (30)
 

 
 

 
 

 
 

PUSAT SUMBER FPPI (18)
 

 
 

 
 

 
 

BILIK MESYUARAT FP (30)
 

 
 

 
 

 
 

BILIK MESYUARAT FP-20
 

 
 

 
 

 
 

BILIK MIKRO TEACHING FP (15)
 

 
 

 
 

 
 

BILIK PENSYARAH
 

 
 

 
 

 
 

BILIK PERBINCANGAN SISWI-PERPUSTAKAAN
 

 
 

 
 

 
 

BS 1116 (60)
 

 
 

 
 

 
 

BS 1254 (45)
 

 
 

 
 

 
 

BS 2113 (60)
 

 
 

 
 

 
 

BS 2114 (60)
 

 
 

 
 

 
 

BS 2216 (60)
 

 
 

 
 

 
 

BS 2223 (60)
 

 
 

 
 

 
 

BS 3220 (50)
 

 
 

 
 

 
 

BS 3317 (45)
 

 
 

 
 

 
 

BS 3318 (45)
 

 
 

 
 

 
 

BS 3319 (45)
 

 
 

 
 

 
 

BS 3320 (45)
 

 
 

 
 

 
 

BS 3321 (45)
 

 
 

 
 

 
 

BS 3322 (45)
 

 
 

 
 

 
 

BS 3323 (45)
 

 
 

 
 

 
 

BS 3325 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BS 4108 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BS 4112 (36)
 

 
 

 
 

 
 

BS 4201 (33)
 

 
 

 
 

 
 

BS 4202 (32)
 

 
 

 
 

 
 

BS 4203 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BS 4204 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BS 4205 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BS 4206 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BS 5107 (60)
 

 
 

 
 

 
 

BS 5108 (60)
 

 
 

 
 

 
 

BS 5109 (60)
 

 
 

 
 

 
 

BS 5207 (60)
 

 
 

 
 

 
 

BS 5208 (60)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1113 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1115 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1117 (50)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1118 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1119 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1210 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1211 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1212 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1218 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1219 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1220 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1221 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1222 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1250 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1251 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1252 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1326 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1327 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 1328 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2122 (38)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2123 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2129 (30)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2130 (28)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2133 (50)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2220 (39)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2224 (29)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2226 (28)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2227 (20)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2229 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2230 (36)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2231 (36)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2232 (36)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2233 (28)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2234 (28)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2235 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2236 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 2327 (36)
 

 
 

 
 

 
 

BT 4105 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 4106 (40)
 

 
 

 
 

 
 

BT 4107 (28)
 

 
 

 
 

 
 

BT 4109 (36)
 

 
 

 
 

 
 

BT 4110 (28)
 

 
 

 
 

 
 

BT 4111 (40)
 

 
 

 
 

 
 

ONLINE1
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: