KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - MALAM
VERSI 3.0
 

BB08 6A

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

MBBC3213 KULIAH (FPM-HALAL MR. X) [ DK GHAZALI ABDULLAH (2A) (281)]
 

Wednesday
 

SBSU3043 KULIAH (FSU-NORAZLA BINTI ABDUL WAHAB) [BS 5107 (60)]
 

 
 

Thursday
 

MBBC3223 KULIAH (FPM-HALAL MR. Y) [ DK GHAZALI ABDULLAH (2A) (281)]
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: