KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - MALAM
VERSI 3.0
 

PPT-MUHAMMAD BIN HASHIMEE - MUHAMMAD BIN HASHIMEE

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

NBWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 1116 (60)] <BB03 2XS>
NBWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 1116 (60)] <BB04 1XDA>
NBWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 1116 (60)] <BB04 2A>
NBWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 1116 (60)] <BB04 2XDA>
NBWU1052 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 1116 (60)] <BB05 2A>
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: