KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - MALAM
VERSI 3.0
 

MK 8 (30)

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Monday
 

TBMM2063 MAKMAL (FSTM-HASNUDDIN BIN AB RAHMAN) <BE02 2B>
 

 
 

Tuesday
 

TBMM2053 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-KHAIRUL MUSTAKIM BIN MUSTAPA KAMAL) <BI03 3A>
TBMM2053 : MAKMAL : MAKMAL (FSTM-KHAIRUL MUSTAKIM BIN MUSTAPA KAMAL) <BI06 3A>
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

TBMM1043 MAKMAL (FSTM-KHAIRUL MUSTAKIM BIN MUSTAPA KAMAL) <BE02 3B>
 

 
 

Friday
 

TBMM1043 MAKMAL (FSTM-KHAIRUL MUSTAKIM BIN MUSTAPA KAMAL) <BE02 3B>
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: