KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

IBQQ1092 - QIRAAT ILMIYYAH WA HIFZ AL-MUTUN I

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBQQ1092 : KULIAH : KULIAH [BS 5108 (60)] (FPPI-DR. ROHANA BINTI ZAKARIA)
IBQQ1092 : KULIAH : KULIAH [BS 5108 (60)] (FPPI-DR. ROHANA BINTI ZAKARIA)
IBQQ1092 : KULIAH : KULIAH [BT 1212 (40)] (FPPI-MUHAMMAD FAIRUZ BIN A. ADI)
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

IBQQ1092 TUTORIAL (FPPI-DR. ROHANA BINTI ZAKARIA) [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (120)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBQQ1092 TUTORIAL (FPPI-DR. ROHANA BINTI ZAKARIA) [BS 4206 (40)]
 

IBQQ1092 TUTORIAL (FPPI-MUHAMMAD FAIRUZ BIN A. ADI) [BT 1221 (40)]
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: