KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

IDQS3083 - ILM TAKHRIJ AL-HADITH

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

IDQS3083 TUTORIAL (FPPI-SITI MURSYIDAH BINTI MOHD ZIN) [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (120)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDQS3083 TUTORIAL (FPPI-SITI MURSYIDAH BINTI MOHD ZIN) [BS 1116 (60)]
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

IDQS3083 TUTORIAL (FPPI-SITI MURSYIDAH BINTI MOHD ZIN) [BS 4204 (40)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDQS3083 TUTORIAL (FPPI-MOHD NORZI BIN NASIR) [BT 1115 (40)]
 

Wednesday
 

IDQS3083 TUTORIAL (FPPI-MOHD NORZI BIN NASIR) [BT 4106 (40)]
 

 
 

 
 

IDQS3083 : KULIAH : KULIAH [ DK GHAZALI ABDULLAH (2A) (281)] (FPPI-MOHD NORZI BIN NASIR)
IDQS3083 : KULIAH : KULIAH [ DK GHAZALI ABDULLAH (2A) (281)] (FPPI-MOHD NORZI BIN NASIR)
IDQS3083 : KULIAH : KULIAH [ DK GHAZALI ABDULLAH (2A) (281)] (FPPI-MOHD NORZI BIN NASIR)
IDQS3083 : KULIAH : KULIAH [ DK GHAZALI ABDULLAH (2A) (281)] (FPPI-MOHD NORZI BIN NASIR)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

IDQS3083 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (4A) (127)] (FPPI-SITI MURSYIDAH BINTI MOHD ZIN)
IDQS3083 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (4A) (127)] (FPPI-SITI MURSYIDAH BINTI MOHD ZIN)
IDQS3083 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (4A) (127)] (FPPI-SITI MURSYIDAH BINTI MOHD ZIN)
IDQS3083 : KULIAH : KULIAH [ DK ISHAK BAHAROM (4A) (127)] (FPPI-SITI MURSYIDAH BINTI MOHD ZIN)
 

IDQS3083 TUTORIAL (FPPI-MOHD NORZI BIN NASIR) [ BANKUASI (200)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDQS3083 TUTORIAL (FPPI-MOHD NORZI BIN NASIR) [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (120)]
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

IDQS3083 TUTORIAL (FPPI-SITI MURSYIDAH BINTI MOHD ZIN) [BT 1252 (40)]
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: