KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

MPU3362 - FALSAFAH DAN PEMIKIRAN ISLAM (U3)

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MPU3362 : KULIAH : KULIAH [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (120)] (PPT-AEMY ELYANI BINTI MAT ZAIN)
MPU3362 : KULIAH : KULIAH [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (120)] (PPT-AEMY ELYANI BINTI MAT ZAIN)
MPU3362 : KULIAH : KULIAH [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (120)] (PPT-AEMY ELYANI BINTI MAT ZAIN)
MPU3362 : KULIAH : KULIAH [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (120)] (PPT-AEMY ELYANI BINTI MAT ZAIN)
MPU3362 : KULIAH : KULIAH [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (120)] (PPT-AEMY ELYANI BINTI MAT ZAIN)
MPU3362 : KULIAH : KULIAH [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (120)] (PPT-AEMY ELYANI BINTI MAT ZAIN)
MPU3362 : KULIAH : KULIAH [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (120)] (PPT-AEMY ELYANI BINTI MAT ZAIN)
MPU3362 : KULIAH : KULIAH [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (120)] (PPT-AEMY ELYANI BINTI MAT ZAIN)
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MPU3362 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN TEATER (198)] (PPT-AEMY ELYANI BINTI MAT ZAIN)
MPU3362 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN TEATER (198)] (PPT-AEMY ELYANI BINTI MAT ZAIN)
MPU3362 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN TEATER (198)] (PPT-AEMY ELYANI BINTI MAT ZAIN)
 

 
 

MPU3362 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (5A) (121)] (PPT-NORSAADAH BINTI DIN @ MOHAMAD NASIRUDIN)
MPU3362 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (5A) (121)] (PPT-NORSAADAH BINTI DIN @ MOHAMAD NASIRUDIN)
MPU3362 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (5A) (121)] (PPT-NORSAADAH BINTI DIN @ MOHAMAD NASIRUDIN)
MPU3362 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (5A) (121)] (PPT-NORSAADAH BINTI DIN @ MOHAMAD NASIRUDIN)
MPU3362 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (5A) (121)] (PPT-NORSAADAH BINTI DIN @ MOHAMAD NASIRUDIN)
MPU3362 : KULIAH : KULIAH [ DK HASSAN OMAR (5A) (121)] (PPT-NORSAADAH BINTI DIN @ MOHAMAD NASIRUDIN)
MPU3362 : KULIAH : KULIAH [BS 5109 (60)] (PPT-AEMY ELYANI BINTI MAT ZAIN)
MPU3362 : KULIAH : KULIAH [BS 5109 (60)] (PPT-AEMY ELYANI BINTI MAT ZAIN)
MPU3362 : KULIAH : KULIAH [BS 5109 (60)] (PPT-AEMY ELYANI BINTI MAT ZAIN)
MPU3362 : KULIAH : KULIAH [BS 5109 (60)] (PPT-AEMY ELYANI BINTI MAT ZAIN)
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MPU3362 KULIAH (PPT-NORSAADAH BINTI DIN @ MOHAMAD NASIRUDIN) [BT 4107 (28)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: