KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

NDWU1032 - AL ARABIAH LI DIRASAT ISLAMIYYAH I

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NDWU1032 TUTORIAL (PPT-DR. NORFAEZAH BINTI MOHD HAMIDIN) [BS 4201 (33)]
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5207 (60)] (PPT-FARAH NUR-RASHIDA BINTI ROSNAN)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5207 (60)] (PPT-FARAH NUR-RASHIDA BINTI ROSNAN)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5207 (60)] (PPT-FARAH NUR-RASHIDA BINTI ROSNAN)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5207 (60)] (PPT-FARAH NUR-RASHIDA BINTI ROSNAN)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5207 (60)] (PPT-FARAH NUR-RASHIDA BINTI ROSNAN)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 5207 (60)] (PPT-FARAH NUR-RASHIDA BINTI ROSNAN)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327 (40)] (PPT-ZATI AZMINA BINTI JAAFAR)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327 (40)] (PPT-ZATI AZMINA BINTI JAAFAR)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327 (40)] (PPT-ZATI AZMINA BINTI JAAFAR)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327 (40)] (PPT-ZATI AZMINA BINTI JAAFAR)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327 (40)] (PPT-ZATI AZMINA BINTI JAAFAR)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1328 (40)] (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1328 (40)] (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1328 (40)] (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1328 (40)] (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1328 (40)] (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1328 (40)] (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI)
 

 
 

NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1326 (40)] (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1326 (40)] (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1326 (40)] (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1326 (40)] (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1326 (40)] (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2133 (50)] (PPT-FARAH NUR-RASHIDA BINTI ROSNAN)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2133 (50)] (PPT-FARAH NUR-RASHIDA BINTI ROSNAN)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2133 (50)] (PPT-FARAH NUR-RASHIDA BINTI ROSNAN)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2133 (50)] (PPT-FARAH NUR-RASHIDA BINTI ROSNAN)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 2133 (50)] (PPT-FARAH NUR-RASHIDA BINTI ROSNAN)
 

 
 

NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1251 (40)] (PPT-FARAH NUR-RASHIDA BINTI ROSNAN)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1251 (40)] (PPT-FARAH NUR-RASHIDA BINTI ROSNAN)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1251 (40)] (PPT-FARAH NUR-RASHIDA BINTI ROSNAN)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327 (40)] (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327 (40)] (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI)
NDWU1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1327 (40)] (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI)
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NDWU1032 TUTORIAL (PPT-MOHD SHAFIE BIN ZULKIFLI) [BT 4110 (28)]
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: