KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

IBAI1032 - AL-MADKHAL ILA ILM AL-DAKWAH

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

IBAI1032 : KULIAH : KULIAH [BS 4205 (40)] (FPPI-AHMAD ATOA BIN MOKHTAR)
IBAI1032 : KULIAH : KULIAH [BS 4205 (40)] (FPPI-AHMAD ATOA BIN MOKHTAR)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBAI1032 : KULIAH : KULIAH [BS 5109 (60)] (FPPI-DR. SYARUL AZMAN BIN SHAHARUDDIN)
IBAI1032 : KULIAH : KULIAH [BS 5109 (60)] (FPPI-DR. SYARUL AZMAN BIN SHAHARUDDIN)
IBAI1032 : KULIAH : KULIAH [BS 5109 (60)] (FPPI-DR. SYARUL AZMAN BIN SHAHARUDDIN)
IBAI1032 : KULIAH : KULIAH [BS 5109 (60)] (FPPI-DR. SYARUL AZMAN BIN SHAHARUDDIN)
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBAI1032 KULIAH (FPPI-HALIM MOKHTAR) [BT 4107 (28)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

IBAI1032 TUTORIAL (FPPI-DR. SYARUL AZMAN BIN SHAHARUDDIN) [BT 1113 (30)]
 

 
 

 
 

 
 

IBAI1032 TUTORIAL (FPPI-HALIM MOKHTAR) [BT 4107 (28)]
 

 
 

IBAI1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4107 (28)] (FPPI-DR. SYARUL AZMAN BIN SHAHARUDDIN)
IBAI1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4107 (28)] (FPPI-DR. SYARUL AZMAN BIN SHAHARUDDIN)
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

IBAI1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3325 (40)] (FPPI-AHMAD ATOA BIN MOKHTAR)
IBAI1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3325 (40)] (FPPI-AHMAD ATOA BIN MOKHTAR)
IBAI1032 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4105 (40)] (FPPI-DR. SYARUL AZMAN BIN SHAHARUDDIN)
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: