KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

PDPI1032/PDTE1032 - GERKO II (CLUB & SOCIETY)

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

PDPI1032⁄PDTE1032 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] (FP-MUHAMMAD SYAKIR BIN SULAIMAN)
PDPI1032⁄PDTE1032 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] (FP-MUHAMMAD SYAKIR BIN SULAIMAN)
PDPI1032⁄PDTE1032 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] (FP-MUHAMMAD SYAKIR BIN SULAIMAN)
 

 
 

PDPI1032⁄PDTE1032 TUTORIAL (FP-MUHAMMAD SYAKIR BIN SULAIMAN) [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)]
 

 
 

PDPI1032⁄PDTE1032 TUTORIAL (FP-MUHAMMAD SYAKIR BIN SULAIMAN) [BT 1115 (40)]
 

 
 

 
 

 
 

PDPI1032⁄PDTE1032 TUTORIAL (FP-MUHAMMAD SYAKIR BIN SULAIMAN) [BT 1211 (40)]
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: