KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

SBSM1013 - FIQH AL-IBADAH

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SBSM1013 TUTORIAL (FSU-MOHD NASIR BIN ALI) [BT 4111 (40)]
 

 
 

 
 

Wednesday
 

SBSM1013 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 520 (120)] (FSU-MUHAMAD ISMAIL BIN ABDULLAH)
SBSM1013 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 520 (120)] (FSU-MUHAMAD ISMAIL BIN ABDULLAH)
SBSM1013 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 520 (120)] (FSU-MUHAMAD ISMAIL BIN ABDULLAH)
SBSM1013 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 520 (120)] (FSU-MUHAMAD ISMAIL BIN ABDULLAH)
SBSM1013 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 520 (120)] (FSU-MUHAMAD ISMAIL BIN ABDULLAH)
SBSM1013 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 520 (120)] (FSU-MUHAMAD ISMAIL BIN ABDULLAH)
SBSM1013 : KULIAH : KULIAH [ BS 5201+BS 5202+BS 520 (120)] (FSU-MUHAMAD ISMAIL BIN ABDULLAH)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SBSM1013 TUTORIAL (FSU-MUHAMAD ISMAIL BIN ABDULLAH) [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (120)]
 

 
 

SBSM1013 TUTORIAL (FSU-MUHAMAD ISMAIL BIN ABDULLAH) [BS 5107 (60)]
 

 
 

SBSM1013 TUTORIAL (FSU-MUHAMAD ISMAIL BIN ABDULLAH) [BS 4205 (40)]
 

SBSM1013 TUTORIAL (FSU-MUHAMAD ISMAIL BIN ABDULLAH) [BS 4205 (40)]
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

SBSM1013 TUTORIAL (FSU-MOHD NASIR BIN ALI) [BS 4205 (40)]
 

SBSM1013 TUTORIAL (FSU-MUHAMAD ISMAIL BIN ABDULLAH) [BS 5109 (60)]
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SBSM1013 KULIAH (FSU-MUHAMAD ISMAIL BIN ABDULLAH) [BS 5107 (60)]
 

SBSM1013 TUTORIAL (FSU-MUHAMAD ISMAIL BIN ABDULLAH) [BS 5107 (60)]
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: