KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

SDSY2103 - AL -HAKAM WA AL-ADILLAH AL-SYARIYYAH

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

SDSY2103 TUTORIAL (FSU-SYARIPAH NAZIRAH BINTI SYED AGER) [BS 4204 (40)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

SDSY2103 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (120)] (FSU-SYARIPAH NAZIRAH BINTI SYED AGER)
SDSY2103 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (120)] (FSU-SYARIPAH NAZIRAH BINTI SYED AGER)
SDSY2103 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (120)] (FSU-SYARIPAH NAZIRAH BINTI SYED AGER)
SDSY2103 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (120)] (FSU-SYARIPAH NAZIRAH BINTI SYED AGER)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SDSY2103 TUTORIAL (FSU-ABDUL HAKIM BIN BAHARUDIN@ISMAIL) [BS 5108 (60)]
 

 
 

 
 

Thursday
 

SDSY2103 : KULIAH : KULIAH [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (120)] (FSU-ABDUL HAKIM BIN BAHARUDIN@ISMAIL)
SDSY2103 : KULIAH : KULIAH [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (120)] (FSU-ABDUL HAKIM BIN BAHARUDIN@ISMAIL)
SDSY2103 : KULIAH : KULIAH [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (120)] (FSU-ABDUL HAKIM BIN BAHARUDIN@ISMAIL)
SDSY2103 : KULIAH : KULIAH [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (120)] (FSU-ABDUL HAKIM BIN BAHARUDIN@ISMAIL)
SDSY2103 : KULIAH : KULIAH [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (120)] (FSU-ABDUL HAKIM BIN BAHARUDIN@ISMAIL)
 

 
 

SDSY2103 TUTORIAL (FSU-SYARIPAH NAZIRAH BINTI SYED AGER) [BS 4205 (40)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SDSY2103 TUTORIAL (FSU-SYARIPAH NAZIRAH BINTI SYED AGER) [BS 4203 (40)]
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

SDSY2103 : TUTORIAL : TUTORIAL [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (120)] (FSU-ABDUL HAKIM BIN BAHARUDIN@ISMAIL)
SDSY2103 : TUTORIAL : TUTORIAL [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (120)] (FSU-ABDUL HAKIM BIN BAHARUDIN@ISMAIL)
SDSY2103 : TUTORIAL : TUTORIAL [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (120)] (FSU-ABDUL HAKIM BIN BAHARUDIN@ISMAIL)
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

SDSY2103 : TUTORIAL : TUTORIAL [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (120)] (FSU-ABDUL HAKIM BIN BAHARUDIN@ISMAIL)
SDSY2103 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 4106 (40)] (FSU-SYARIPAH NAZIRAH BINTI SYED AGER)
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: