KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

TBMM2063 - MULTIMEDIA FOR THE WEB

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TBMM2063 MAKMAL (FSTM-RAFIZA BINTI KASBUN) [ MK 6 (30)]
 

TBMM2063 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] (FSTM-HASNUDDIN BIN AB RAHMAN)
TBMM2063 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] (FSTM-HASNUDDIN BIN AB RAHMAN)
TBMM2063 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] (FSTM-HASNUDDIN BIN AB RAHMAN)
TBMM2063 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] (FSTM-HASNUDDIN BIN AB RAHMAN)
TBMM2063 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] (FSTM-HASNUDDIN BIN AB RAHMAN)
TBMM2063 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] (FSTM-HASNUDDIN BIN AB RAHMAN)
TBMM2063 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] (FSTM-HASNUDDIN BIN AB RAHMAN)
TBMM2063 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] (FSTM-HASNUDDIN BIN AB RAHMAN)
TBMM2063 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] (FSTM-HASNUDDIN BIN AB RAHMAN)
TBMM2063 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] (FSTM-HASNUDDIN BIN AB RAHMAN)
TBMM2063 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] (FSTM-HASNUDDIN BIN AB RAHMAN)
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TBMM2063 MAKMAL (FSTM-HASNUDDIN BIN AB RAHMAN) [ MK 8 (30)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

TBMM2063 MAKMAL (FSTM-HASNUDDIN BIN AB RAHMAN) [ MK 3 (30)]
 

TBMM2063 MAKMAL (FSTM-HASNUDDIN BIN AB RAHMAN) [ MK 3 (30)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

TBMM2063 MAKMAL (FSTM-RAFIZA BINTI KASBUN) [ MK 6 (30)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

TBMM2063 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] (FSTM-HELYAWATI BINTI BAHARUDIN)
TBMM2063 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] (FSTM-HELYAWATI BINTI BAHARUDIN)
TBMM2063 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] (FSTM-HELYAWATI BINTI BAHARUDIN)
TBMM2063 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] (FSTM-HELYAWATI BINTI BAHARUDIN)
TBMM2063 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] (FSTM-HELYAWATI BINTI BAHARUDIN)
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TBMM2063 MAKMAL (FSTM-HASNUDDIN BIN AB RAHMAN) [ MK 8 (30)]
 

TBMM2063 KULIAH (FSTM-HASNUDDIN BIN AB RAHMAN) [ MK 8 (30)]
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: