KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

BS02 6LA

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

SBSL3012 KULIAH (FSU-NORAINAN BINTI BAHARI) [ DK HASSAN OMAR (5A) (121)]
 

 
 

SBSM4203 KULIAH (FSU-DR. ROSLI BIN MOKHTAR) [BT 4110 (28)]
 

 
 

SBSM3243 KULIAH (FSU-MARLIANA BINTI ABDULLAH) [BT 4107 (28)]
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

SBSM3263 KULIAH (FSU-DR. MOHD MUSA BIN SARIP) [BS 5109 (60)]
 

 
 

 
 

SBSL3012 TUTORIAL (FSU-NORAINAN BINTI BAHARI) [BT 4110 (28)]
 

 
 

SBSM1093 KULIAH (FSU-MOHD KAMARUL KHAIDZIR BIN SAADAN) [BT 4111 (40)]
 

SBSM3503 KULIAH (FSU-MOHD ROFAIZAL BIN IBHRAIM) [BS 5207 (60)]
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

SBSM4203 TUTORIAL (FSU-DR. ROSLI BIN MOKHTAR) [ BS 5201+BS 5202+BS 520 (120)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBAI1052 KULIAH (FPPI-ZAIDUL AMIN SUFFIAN BIN AHMAD) [ DK HASSAN OMAR (5A) (121)]
 

 
 

 
 

Thursday
 

SBSM1293 KULIAH (FSU-HAMID BIN MAT ISA) [ DK HASSAN OMAR (5A) (121)]
 

 
 

SBSM3513 KULIAH (FSU-DR. MOHD MUSA BIN SARIP) [BT 1218 (40)]
 

 
 

SBSM3243 TUTORIAL (FSU-MARLIANA BINTI ABDULLAH) [BT 4111 (40)]
 

 
 

IBAI1052 TUTORIAL (FPPI-ZAIDUL AMIN SUFFIAN BIN AHMAD) [BT 4111 (40)]
 

SBSM1093 TUTORIAL (FSU-MOHD KAMARUL KHAIDZIR BIN SAADAN) [BS 4112 (36)]
 

SBSM3263 TUTORIAL (FSU-DR. MOHD MUSA BIN SARIP) [BT 4107 (28)]
 

Friday
 

SBSM3503 TUTORIAL (FSU-MOHD ROFAIZAL BIN IBHRAIM) [BT 1115 (40)]
 

SBSM1293 TUTORIAL (FSU-HAMID BIN MAT ISA) [ BS 5201+BS 5202+BS 520 (120)]
 

SBSM3513 TUTORIAL (FSU-DR. MOHD MUSA BIN SARIP) [BT 1221 (40)]
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: