KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

ES52*1A

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

MPU2183 KULIAH (PPT-NOR AZLINA BINTI ENDUT) [BS 4202 (32)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

NDWU1022 TUTORIAL (PPT-FARAH NUR-RASHIDA BINTI ROSNAN) [BS 4108 (40)]
 

NDWF1011 KULIAH (PPT-SITI ZALEHA BINTI IBRAHIM) [BT 4105 (40)]
 

 
 

 
 

 
 

MPU2352 KULIAH (PPT-NURUL SYAFINI BINTI ABD RAHMAN) [BT 4109 (36)]
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: