KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

IS14 4A

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IDQS2063 KULIAH (FPPI-HAMZAH BIN OMAR) [BS 3319 (45)]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDUS2113 KULIAH (FPPI-NUR USWAH BT AHMAD FAUZI) [BS 5207 (60)]
 

 
 

IDQS2053 KULIAH (FPPI-MOHAMAD HASBIE AL-SHIDDIEQUE BIN AHMAD) [BS 3323 (45)]
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

IDQS2043 KULIAH (FPPI-ABDUL MUKTI BIN BAHARUDIN) [BS 4112 (36)]
 

 
 

 
 

 
 

IDQS2053 TUTORIAL (FPPI-MOHAMAD HASBIE AL-SHIDDIEQUE BIN AHMAD) [BS 3325 (40)]
 

 
 

 
 

Thursday
 

IDQS2063 TUTORIAL (FPPI-HAMZAH BIN OMAR) [BS 2113 (60)]
 

 
 

IDUS2113 TUTORIAL (FPPI-NUR USWAH BT AHMAD FAUZI) [BS 3325 (40)]
 

IDQS2033 KULIAH (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG) [ DK GHAZALI ABDULLAH (2A) (281)]
 

 
 

 
 

 
 

IDQS2043 TUTORIAL (FPPI-ABDUL MUKTI BIN BAHARUDIN) [ BS 5201+BS 5202+BS 520 (120)]
 

MPU2262 KULIAH (PPT-SITI ZALEHA BINTI IBRAHIM) [ DK ISHAK BAHAROM (4A) (127)]
 

Friday
 

IDAI2092 TUTORIAL (FPPI-HAMZAH BIN OMAR) [MASJID 28]
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

IDQS2033 TUTORIAL (FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG) [BS 4203 (40)]
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: