KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPPI-ABDUL HADI BIN AWANG - ABDUL HADI BIN AWANG

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

IDAI1042 TUTORIAL [MASJID 01] <IS18 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

IDAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [MASJID 14] <IS11 2A>
IDAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [MASJID 14] <IS12 2A>
IDAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [MASJID 14] <IS13 2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [BS 2113 (60)] <BI01 2A>
IBAI1042 : KULIAH : KULIAH [BS 2113 (60)] <BI03 2A>
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI & PUSAT [ MESYUARAT3]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

IDQS2033 KULIAH [ DK GHAZALI ABDULLAH (2A) (281)] <IS14 4A>
 

 
 

 
 

 
 

IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2113 (60)] <BI01 2A>
IBAI1042 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2113 (60)] <BI03 2A>
 

 
 

 
 

Friday
 

IDAI1042 TUTORIAL [MASJID 24] <IS14 2A>
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

IDQS2033 TUTORIAL [BS 4203 (40)] <IS14 4A>
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

IBAI1042 KULIAH [BT 4105 (40)] <BI01*2A>
 

IBAI1042 TUTORIAL [BT 4105 (40)] <BI01*2A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: