KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPPI-AHMAD SYAHIR BIN AHAMAD NZLY - AHMAD SYAHIR BIN AHAMAD NZLY

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IDTQ1012 TUTORIAL [MASJID 20] <IS16 1B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDTQ2123 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (120)] <IS16 3A>
IDTQ2123 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (120)] <IS16 3B>
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

IDTQ1012 TUTORIAL [MASJID 13] <IS16 1B>
 

 
 

IBAI1011 TUTORIAL [MASJID 03] <BI06 1A>
 

 
 

 
 

 
 

IDTQ3182 : KULIAH : KULIAH [ DK GHAZALI ABDULLAH (2A) (281)] <IS16 5A>
IDTQ3182 : KULIAH : KULIAH [ DK GHAZALI ABDULLAH (2A) (281)] <IS16 5B>
IDTQ3182 : KULIAH : KULIAH [ DK GHAZALI ABDULLAH (2A) (281)] <IS16 5C>
 

 
 

IDTQ2123 TUTORIAL [BS 2113 (60)] <IS16 3A>
 

IDTQ2123 TUTORIAL [BS 2113 (60)] <IS16 3B>
 

Wednesday
 

IDTQ1012 TUTORIAL [MASJID 20] <IS16 1B>
 

 
 

IBAI1011 TUTORIAL [MASJID 04] <BC01 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

IDTQ1012 TUTORIAL [MASJID 13] <IS16 1B>
 

 
 

IBAI1011 TUTORIAL [MASJID 03] <BC03 1A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDTQ3182 TUTORIAL [BS 2216 (60)] <IS16 5A>
 

IDTQ3182 TUTORIAL [BS 2216 (60)] <IS16 5C>
 

 
 

Friday
 

IDTQ1012 TUTORIAL [MASJID 20] <IS16 1B>
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

IDTQ3182 TUTORIAL [BS 3220 (50)] <IS16 5B>
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: