KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPPI-DR. MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH - DR.MUHAMMAD YUSUF MARLON BIN ABDULLAH

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

IBDP1013 KULIAH [BS 4206 (40)] <BI05 2A>
 

 
 

IBDP3073 KULIAH [BS 4112 (36)] <BI05 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

KELAS PASCA TESIS [ PASCA TESIS]
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDDD3093 KULIAH [BS 5109 (60)] <IS15 5A>
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

IBDP3063 KULIAH [BT 2129 (30)] <BI05 5A>
 

 
 

 
 

IBDP3063 TUTORIAL [BS 2113 (60)] <BI05 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBDP1013 TUTORIAL [BT 4105 (40)] <BI05 2A>
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

IDDD3093 TUTORIAL [BS 2114 (60)] <IS15 5A>
 

 
 

IBDP3073 TUTORIAL [BS 4108 (40)] <BI05 5A>
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

PENYELIAAN [ PENYELIAAN PELAJAR]
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: