KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPPI-MOHAMAD HASBIE AL-SHIDDIEQUE BIN AHMAD - MOHAMAD HASBIE AL-SHIDDIEQUE BIN AHMAD

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDQS2053 KULIAH [BS 3323 (45)] <IS14 4A>
 

Wednesday
 

IDQS2023 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (120)] <IS14 3A>
IDQS2023 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (120)] <IS14 3B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDQS2053 TUTORIAL [BS 3325 (40)] <IS14 4A>
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDQS2023 TUTORIAL [BS 3323 (45)] <IS14 3A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDQS2023 TUTORIAL [BS 3220 (50)] <IS14 3B>
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

IDAI2092 TUTORIAL [MASJID 01] <IS14*4A>
 

IDQS2023 TUTORIAL [BT 4111 (40)] <IS14*5A>
 

 
 

IDQS2023 KULIAH [BT 4111 (40)] <IS14*5A>
 

 
 

IDQS2053 KULIAH [BT 4111 (40)] <IS14*4A>
 

IDQS2053 TUTORIAL [BT 4111 (40)] <IS14*4A>
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: