KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPPI-MOHD HAKIM BIN ARSHAD - MOHD HAKIM BIN ARSHAD

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDAI1053 : TUTORIAL : TUTORIAL [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (120)] <ES53 1A>
IDAI1053 : TUTORIAL : TUTORIAL [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (120)] <IS14 2A>
 

IDAI1053 : TUTORIAL : TUTORIAL [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (120)] <IS11 2A>
IDAI1053 : TUTORIAL : TUTORIAL [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (120)] <IS12 2A>
IDAI1053 : TUTORIAL : TUTORIAL [ BS 5102+BS 5105+BT 5104 (120)] <IS13 2A>
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI & PUSAT [ MESYUARAT3]
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IDDD3103 KULIAH [BS 2114 (60)] <IS15 5A>
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

BLOK MASA KOKURIKULUM [ KOKURIKULUM]
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

IDAI1053 : KULIAH : KULIAH [BS 4112 (36)] <ES53*1A>
IDAI1053 : KULIAH : KULIAH [BS 4112 (36)] <IS14*5A>
 

IDAI1053 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4112 (36)] <ES53*1A>
IDAI1053 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4112 (36)] <IS14*5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: