KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

FPPI-WAN FAKHRUL RAZI WAN MOHAMAD - FPPI-WAN FAKHRUL RAZI WAN MOHAMAD

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

IDAI1032 TUTORIAL [MASJID 15] <IS12 1B>
 

 
 

IBQQ4333 KULIAH [BT 2236 (40)] <BI04 8A>
 

 
 

IBQQ4323 KULIAH [BS 4205 (40)] <BI04 7A>
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MESY. INHAD [ MESYUARAT1]
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

IBQQ4323 TUTORIAL [BS 3323 (45)] <BI04 7A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IBQQ4333 TUTORIAL [BS 4204 (40)] <BI04 8A>
 

 
 

Friday
 

IDAI1032 TUTORIAL [MASJID 25] <IS12 1A>
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: