KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

FP-ANNASAII BIN JAMAR - ANNASAII BIN JAMAR

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

PBIM4143 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3317 (45)] <BE02 6TA>
PBIM4143 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3317 (45)] <BE02 7B>
PBIM4143 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3317 (45)] <BE02 7TA>
 

 
 

 
 

PBIM4143 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1251 (40)] <BE02 5TA>
PBIM4143 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1251 (40)] <BE02 7C>
 

 
 

 
 

 
 

PBIM3083 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)] <BE02 3TA>
PBIM3083 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)] <BE02 5TA>
PBIM3083 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)] <BE02 6A>
PBIM3083 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)] <BE02 6B>
PBIM3083 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)] <BE02 6TA>
 

 
 

Tuesday
 

 
 

PBIM3083 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3325 (40)] <BE02 3TA>
PBIM3083 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3325 (40)] <BE02 5TA>
PBIM3083 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3325 (40)] <BE02 6B>
PBIM3083 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 3325 (40)] <BE02 6TA>
 

PBIM4143 TUTORIAL [BT 1326 (40)] <BE02 7D>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI & PUSAT [ MESYUARAT3]
 

 
 

PBIM4143 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)] <BE02 5TA>
PBIM4143 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)] <BE02 6TA>
PBIM4143 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)] <BE02 7A>
PBIM4143 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)] <BE02 7B>
PBIM4143 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)] <BE02 7C>
PBIM4143 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)] <BE02 7D>
PBIM4143 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN PEPERIKSAAN UTAMA (350)] <BE02 7TA>
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

PBIM4143 TUTORIAL [BS 1116 (60)] <BE02 7A>
 

PBIM3083 TUTORIAL [BT 1211 (40)] <BE02 6A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: