KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

FSTM-HAFIZ BIN MOHD HANAFI @ OMAR - HAFIZ BIN MOHD HANAFI @ OMAR

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

TDIC3103 MAKMAL [ MK 2 (30)] <MS36 5B>
 

TDIC3103 MAKMAL [ MK 4 (30)] <MS36 5C>
 

 
 

 
 

TDIC3103 MAKMAL [ MK 8 (30)] <MS36 5A>
 

 
 

 
 

TBIC3423 KULIAH [ MK 3 (30)] <BB01 6A>
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TBIC2413 MAKMAL [ MK 2 (30)] <BB01 4A>
 

 
 

 
 

 
 

TBIC3423 MAKMAL [ MK 4 (30)] <BB01 6A>
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

PROJECT SUPERVISION [ PROJECT SUPERVISION]
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: