KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

FSTM-KHODIJAH BINTI ABDUL RAHMAN - KHODIJAH BINTI ABDUL RAHMAN

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

TDMM2063 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] <MS36 3B>
TDMM2063 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] <MS36 5RB>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TDMM2063 MAKMAL [ MK 5 (30)] <MS36 3A>
 

 
 

 
 

TBMM3113 MAKMAL [ MK 5 (30)] <BE02 5D>
 

 
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI & PUSAT [ MESYUARAT3]
 

 
 

 
 

 
 

TDMM2063 : KULIAH : KULIAH [BS 3220 (50)] <MS36 3A>
TDMM2063 : KULIAH : KULIAH [BS 3220 (50)] <MS36 3B>
TDMM2063 : KULIAH : KULIAH [BS 3220 (50)] <MS36 5RB>
 

 
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

TDMM2073 KULIAH [BS 3220 (50)] <MS36 4A>
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

TDMM2073 MAKMAL [ MK 5 (30)] <MS36 4A>
 

 
 

PROJECT SUPERVISION [ PROJECT SUPERVISION]
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: