KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

FSTM-MUSAB KHALILI BIN ROSLI - MUSAB KHALILI BIN ROSLI

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TBMM1013 MAKMAL [ MK 8 (30)] <BE01 3A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TBMM3113 MAKMAL [ MK 8 (30)] <BE01 5B>
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

TDMM2013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <MS36 3A>
TDMM2013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <MS36 3B>
TDMM2013 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <MS36 5RB>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thursday
 

TDMM2013 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 1 (30)] <MS36 3B>
TDMM2013 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 1 (30)] <MS36 5RB>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TBMM3113 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BC02 3A>
TBMM3113 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BE01 5A>
TBMM3113 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BE01 5B>
TBMM3113 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BE02 5A>
TBMM3113 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BE02 5B>
TBMM3113 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BE02 5C>
TBMM3113 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BE02 5D>
TBMM3113 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BI03 5A>
TBMM3113 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BI03 5A>
TBMM3113 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BI06 5A>
TBMM3113 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BT01 5A>
TBMM3113 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BT01 5B>
TBMM3113 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BT01 8B>
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

TBMM3113 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 8 (30)] <BC02 3A>
TBMM3113 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 8 (30)] <BI06 5A>
TBMM3113 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 8 (30)] <BT01 5A>
TBMM3113 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 8 (30)] <BT01 5B>
TBMM3113 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 8 (30)] <BT01 8B>
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: