KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

FSTM-SHAFINAZ BINTI MOHAMMAD NIYAZ KHAN - SHAFINAZ BINTI MOHAMMAD NIYAZ KHAN

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

TDMM2043 : KULIAH : KULIAH [BS 3320 (45)] <MS36 3A>
TDMM2043 : KULIAH : KULIAH [BS 3320 (45)] <MS36 3B>
TDMM2043 : KULIAH : KULIAH [BS 3320 (45)] <MS36 5RB>
 

 
 

TDMM2043 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 1 (30)] <MS36 3B>
TDMM2043 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 1 (30)] <MS36 5RB>
 

 
 

 
 

TBMM1043 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BE01 3A>
TBMM1043 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BE02 3A>
TBMM1043 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BE02 3A>
TBMM1043 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BE02 3B>
TBMM1043 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BE02 3B>
TBMM1043 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BE02 3C>
TBMM1043 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BE02 3C>
TBMM1043 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BT01 1XDA>
TBMM1043 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BT01 2A>
TBMM1043 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BT01 3A>
TBMM1043 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BT04 2XDA>
TBMM1043 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BT04 3A>
TBMM1043 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BT04 3XDA>
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI & PUSAT [ MESYUARAT3]
 

 
 

 
 

 
 

TBMM3113 MAKMAL [ MK 8 (30)] <BE02 5B>
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TBMM1043 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] <BT01 1XDA>
TBMM1043 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] <BT01 2A>
TBMM1043 : MAKMAL : MAKMAL [ MK 5 (30)] <BT01 3A>
 

 
 

 
 

TDMM2043 MAKMAL [ MK 5 (30)] <MS36 3A>
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

PROJECT SUPERVISION [ PROJECT SUPERVISION]
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: