KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

FSU-HAIRULLFAZLI BIN MOHAMMAD SOM - HAIRULLFAZLI BIN MOHAMMAD SOM

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SDSY2063 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (120)] <IS12 4A>
SDSY2063 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (120)] <IS18 3A>
SDSY2063 : KULIAH : KULIAH [ BS 5204+BS 5205+BS 5206 (120)] <IS18 3B>
 

 
 

 
 

 
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI & PUSAT [ MESYUARAT3]
 

 
 

SDSY3103 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN TEATER (198)] <IS18 5A>
SDSY3103 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN TEATER (198)] <IS18 5B>
SDSY3103 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN TEATER (198)] <IS18 5C>
SDSY3103 : KULIAH : KULIAH [ DEWAN TEATER (198)] <IS18 5D>
 

 
 

SDSY2063 TUTORIAL [BS 5207 (60)] <IS18 3B>
 

 
 

Thursday
 

SDSY3103 TUTORIAL [BS 5108 (60)] <IS18 5C>
 

 
 

SDSY3103 TUTORIAL [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (120)] <IS18 5D>
 

 
 

SDSY3103 TUTORIAL [BS 5108 (60)] <IS18 5A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

SDSY3103 TUTORIAL [BS 2113 (60)] <IS18 5B>
 

SDSY2063 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2113 (60)] <IS12 4A>
SDSY2063 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 2113 (60)] <IS18 3A>
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

BLOK MASA KOKURIKULUM [ KOKURIKULUM]
 

KELAS PASCA KERJA KURSUS [ PASCA KERJA KURSUS]
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

SDSY2063 KULIAH [BS 5109 (60)] <IS12*6A>
 

SDSY2063 TUTORIAL [BS 5109 (60)] <IS12*6A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: