KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

FSU-MOHD ROFAIZAL BIN IBHRAIM - MOHD ROFAIZAL BIN IBHRAIM

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

SBSM3163 : KULIAH : KULIAH [BS 5108 (60)] <BS02 4LA>
SBSM3163 : KULIAH : KULIAH [BS 5108 (60)] <BS02 5A>
SBSM3163 : KULIAH : KULIAH [BS 5108 (60)] <BS02 5B>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

SBSM3233 : KULIAH : KULIAH [BT 2233 (28)] <BS02 5LA>
SBSM3233 : KULIAH : KULIAH [BT 2233 (28)] <BS02 6A>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SBSM3503 : KULIAH : KULIAH [BS 5207 (60)] <BS02 5A>
SBSM3503 : KULIAH : KULIAH [BS 5207 (60)] <BS02 5B>
SBSM3503 : KULIAH : KULIAH [BS 5207 (60)] <BS02 6LA>
 

 
 

Wednesday
 

MESYUARAT PENTADBIRAN FAKULTI & PUSAT [ MESYUARAT3]
 

 
 

 
 

 
 

SBSM3503 TUTORIAL [BS 4201 (33)] <BS02 5A>
 

SBSM3163 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4201 (33)] <BS02 4LA>
SBSM3163 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4201 (33)] <BS02 5A>
SBSM3163 : TUTORIAL : TUTORIAL [BS 4201 (33)] <BS02 5B>
 

 
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

SBSM3503 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1115 (40)] <BS02 5B>
SBSM3503 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1115 (40)] <BS02 6LA>
 

SBSM3233 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1115 (40)] <BS02 5LA>
SBSM3233 : TUTORIAL : TUTORIAL [BT 1115 (40)] <BS02 6A>
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: