KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
JADUAL WAKTU KULIAH SESI I TAHUN 2022/2023 - SIANG
VERSI 3.0
 

PPT-DR. MOHAMED FAIROOZ BIN MOHAMED FATHILLAH - DR. MOHAMED FAIROOZ BIN MOHAMED FATHILLAH

Day 08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 - 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00

Monday
 

NBWF2042 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (320)] <BE02 2TA>
NBWF2042 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (320)] <BE02 3A>
NBWF2042 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (320)] <BE02 3B>
NBWF2042 : KULIAH : KULIAH [ AUDITORIUM SAID RAMADHAN AL-BUTI (320)] <BE02 3C>
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuesday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MPU3282 : KULIAH : KULIAH [BS 2114 (60)] <BI02 2A>
MPU3282 : KULIAH : KULIAH [BS 2114 (60)] <BI02 3A>
MPU3282 : KULIAH : KULIAH [BS 2114 (60)] <BI05 4A>
 

Wednesday
 

 
 

 
 

 
 

MPU3282 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (120)] <BE02 3TA>
MPU3282 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (120)] <BE02 4A>
MPU3282 : KULIAH : KULIAH [ BS 5101+BS 5106+BT 5103 (120)] <BE02 4B>
 

 
 

MPU3282 : KULIAH : KULIAH [BS 5109 (60)] <BC01 3A>
MPU3282 : KULIAH : KULIAH [BS 5109 (60)] <BI06 2A>
MPU3282 : KULIAH : KULIAH [BS 5109 (60)] <BS02 3A>
MPU3282 : KULIAH : KULIAH [BS 5109 (60)] <BS02 4LA>
 

 
 

NBWF2042 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BC01 3A>
NBWF2042 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BC03 3A>
NBWF2042 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BI02 3A>
NBWF2042 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BI04 3A>
NBWF2042 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BI05 3A>
NBWF2042 : KULIAH : KULIAH [ DK MD. SALLEH HASSAN FARID (3A) (121)] <BS02 3A>
 

Thursday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Friday
 

 
 

 
 

 
 

USRAH ⁄ MENTOR MENTEE ⁄ FRIDAY PRAYER
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saturday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sunday
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
   
_______________________________ _______________________________
   
TARIKH: TARIKH: